PXOM CONCELLO PONTEAREAS

Accede aquí ao Plan Xeral, aprobado provisionalmente no pleno 12/08/19 e remitido a Xunta de Galicia para a su aprobación definitiva.